تعداد کل لایک ها: ۱۰

کیرم توشی از خاورمیانه
جونیور فرانت اند https://juniorfrontend.ir
من دنبال تولد خودمم، ولی نه اون تولدی که پدر و مادرم عاملش بودن این سری میخوام خودم خودمو به دنیا بیارم! اونجوری که‌ دوس دارم...
عاشق تکنولوژی و دنیای مجازی - مدیر سایت عصر آی تی asreit.co
برنامه نویس سرگرم با کتاب و کامپیوتر
UX Engineer at Hamkaran System / Rahkaran Core Team